40ο Επιστημονικό Συνέδριο
24-26 Μαΐου 2018 | Βέροια